Top Tag
Pieniądze na stole.

Dla wielu dłużników ogłoszenie upadłości okazuje się jedyną szansą na rozwiązanie problemów finansowych. Kto może skorzystać z instytucji, jaką jest bankructwo konsumenckie? Jakie warunki należy spełniać, aby zwiększyć swoją szansę na uznanie niewypłacalności w postępowaniu sądowym? Odpowiadamy na najważniejsze pytania o warunki upadłości w 2021 roku.

Upadłość konsumencka po zmianach – najważniejsze informacje

Obowiązujące od marca 2020 nowe przepisy znacząco wpłynęły na wzrost liczby ogłaszanych przez sąd niewypłacalności. Przed nowelizacją ustawy sąd, badający przesłanki upadłości, mógł odrzucić wniosek dłużnika, jeśli uznał, że jego niezdolność do regulowania zobowiązań powstała na skutek rażącego niedbalstwa lub świadomego działania na szkodę wierzycieli. Obecnie, te przesłanki nie stanowią już powodu do odrzucenia wniosku – są jednak brane pod uwagę przy ustalaniu harmonogramu spłaty wierzycieli, a więc mają istotny wpływ na przebieg procesu oddłużania. Aktualnie, najważniejsze warunki, którymi regulowana jest upadłość konsumencka, to:

– możliwość wnioskowania o upadłość wyłącznie przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

– prowadzenie procesu upadłościowego według zasad ogólnych, w trybie uproszczonym lub w postępowaniu o zawarcie układu bez orzekania bankructwa,

– możliwość umorzenia zobowiązań po wykonaniu planu spłaty wierzycieli lub bez ustalania takiego planu (umorzenie warunkowe lub trwałe),

– całkowite lub częściowe umorzenie zobowiązań po rozpoznaniu sprawy i przeprowadzeniu postępowania upadłościowego,

– możliwość ogłoszenia bankructwa nawet pomimo rażącej niegospodarności dłużnika.

Wniosek o upadłość konsumencką

Pierwszym punktem do ogłoszenia bankructwa jest zawsze złożenie wniosku do odpowiedniego sądu upadłościowego. Dłużnik, będący osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ubiegający się o upadłość konsumencką, zobowiązany jest do prawidłowo wypełnionego wniosku oraz opłacenia opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł. Oddłużanie możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu kolejnych etapów postępowania. Sąd może odstąpić od ustalenia planu spłaty wierzycieli, całkowicie i na stałe umarzając długi wnioskodawcy, jeśli uzna, że niewypłacalność ma charakter trwały. Jeśli niezdolność ta nie będzie mieć charakteru trwałego, może nastąpić warunkowe umorzenie zobowiązań.

Kto może wnioskować o upadłość konsumencką?

Wnioskowanie o upadłość konsumencką zarezerwowane jest wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w formie jednoosobowej firmy oraz nie są wspólnikami, akcjonariuszami lub komandytariuszami spółek. O niewypłacalności można mówić wówczas, gdy sąd orzeknie, że konsument nie ma żadnej zdolności do regulowania dalszych zobowiązań wobec swoich wierzycieli: banków, instytucji finansowych, ubezpieczycieli, dostawców usług oraz innych podmiotów.

Gdzie szukać wsparcia w postępowaniach upadłościowych?

Chcąc ubiegać się o uznanie swojej niewypłacalności, należy uzbroić się w cierpliwość. W przypadku skomplikowanych postępowań, obejmujących roszczenia wielu wierzycieli, postępowanie upadłościowe może trwać nawet kilka lat. Cennym wsparciem na każdym jego etapie może okazać się pomoc doświadczonej kancelarii upadłościowej. Jej pracownicy pomogą poprawnie sporządzić wniosek oraz monitorują wszystkie działania sądu i syndyka. Dzięki temu upadłość konsumencka trwa znacznie krócej, a szanse dłużnika na skuteczne oddłużanie rosną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

You may also like

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close