Top Tag
Kobieta u notariusza znosi współwłasność

Współwłasność może powstać na wiele sposobów, często jest wynikiem dziedziczenia po zmarłej osobie. Na skutek prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza powstaje współwłasność łączna. Przysparza ona w praktyce wiele problemów. Niejednokrotnie rodzina ma problem ze zgodnym zarządzaniem wspólną nieruchomością, a współposiadanie i korzystanie z niej w praktyce okazuje się niemożliwe.

Jak dokonać zniesienia współwłasności?

Zniesienia współwłasności można dokonać bez spłat i dopłat oraz z nimi. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, przy czym uprawnienie to można wyłączyć na okres nie dłuższy niż pięć lat. Zniesienia współwłasności dokonuje się na dwa sposoby: u notariusza lub w sądzie. Pierwsza opcja jest możliwa, jeśli współwłaściciele są zgodni co do podziału oraz spłat, a nieruchomość może zostać podzielona w taki sposób, jaki uzgodnili, np. nieruchomość składa się z kilku działek a każdy ze spadkobierców otrzyma jedną z nich. W takim przypadku wszyscy stawiają się u notariusza i składają stosowne oświadczenia.

Sprawa komplikuje się, gdy nie ma zgodności co do podziału lub spłat. Wtedy pozostaje jedynie złożenie pozwu sądowego i rozstrzygnięcie w drodze procesu. W wyniku sądowego zniesienia współwłasności może dojść do: podziału nieruchomości, przyznania jej jednemu ze współwłaścicieli lub jej sprzedaży. W tym przypadku należy skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. u adwokata w Rzeszowie, który pomoże w sporządzeniu prawidłowego pozwu. Opłata sądowa za jego złożenie to 300 zł (jeśli wraz z pozwem składamy zgodny plan podziału) lub 1000 zł (jeśli składamy pozew bez ugody).

Opłaty za zniesienie współwłasności

Ze zniesieniem współwłasności wiąże się konieczność zapłacenia podatku. Jeśli nastąpi ono bez spłat i dopłat, powstaje obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn. Zwolnione od podatku jest nabycie przez osoby wchodzące do I grupy podatkowej. Jeśli natomiast zniesienie współwłasności dokonywane jest ze spłatami, w wysokości przekraczającej udział, jaki przysługiwał poszczególnym osobom, powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. W momencie podpisywania aktu notarialnego jest on naliczany i pobierany przez notariusza.

Należy również pamiętać, że osoba dokonująca odpłatnego zbycia swojego udziału jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego, jeśli zniesienie współwłasności następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia. Do tego okresu wlicza się również posiadanie przez poprzedniego właściciela, po którym nastąpiło dziedziczenie.

Zniesienie współwłasności a dział spadku

Nie należy utożsamiać zniesienia współwłasności z działem spadku, są to dwie odrębne czynności. Wybór jednej z nich jest uzależniony od podstawy posiadania nieruchomości, czyli tego, w jaki sposób została nabyta. Jeśli wszyscy spadkobiercy nabyli nieruchomość jedynie z dziedziczenia – można zrobić dział spadku, jeśli jednak chociażby jedna osoba ma prawo do nieruchomości z innego tytułu niż dziedziczenie, należy dokonać zniesienia współwłasności. Sytuacja taka będzie miało miejsce, gdy umiera jeden z małżonków, a nabycie nieruchomości nastąpiło do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Do dziedziczenia wchodzą dzieci, których  jedyną podstawą nabycia jest dziedziczenia oraz małżonek, który posiada udział z dziedziczenia oraz udział z tytułu wcześniejszego nabycia wraz ze zmarłym małżonkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

You may also like

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close