Top Tag
Uzyskanie rekompensatę za odzyskiwanie należności

Wierzyciel ma prawo od swojego dłużnika oczekiwać nie tylko spłaty należności, przysługujących mu odsetek ustawowych, ale i rekompensaty za odzyskiwanie należności, którego wysokości wyznacza wartość świadczenia pieniężnego.

Rekompensata za uzyskanie należności — komu przysługuje?

Niestety coraz częściej przy transakcjach handlowych mamy do czynienia z dłużnikami, którzy bardzo szybko zapominają o terminach zapłaty, a często przeciągają uregulowanie należności w nieskończoność. Wynikać to może z bardzo wielu powodów i nie zawsze za tego typu sytuację odpowiada nieuczciwość kontrahenta. Niestety pandemia i obecnie trwająca wojna w Ukrainie zaburzyły płynność niejednej transakcji handlowej. Nie oznacza to jednak, że usługodawca czy przedsiębiorca sprzedający określony produkt nie ma prawa wymagać wypłaty należnych mu środków. Dodatkowo za tego typu niedogodności ma prawo do zapłaty rekompensaty za to, że świadczenie pieniężne stało się przedmiotem odzyskiwania należności, ponieważ nie zostało uregulowane w terminie.

Jaką wysokość ma rekompensata za koszty odzyskiwania?

Wartość świadczenia pieniężnego, o jakie wnioskować może poszkodowany przy transakcjach handlowych, które wymagały odzyskiwania należności nieuregulowanych w terminie, reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 roku. To ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzycielowi. Stanowi ona, że od dnia nabycia uprawnienia do uzyskania odsetek, bez wezwania wierzycielowi przysługuje automatyczna rekompensata za uzyskanie należności. Jest ona automatyczna w tym sensie, że nie trzeba udowadniać, jakie świadczenia pieniężne poniósł wierzyciel w celu odzyskania swoich należności. Powstanie prawa do tego roszczenia nie jest uwarunkowane powstaniem żadnego uszczerbku po stronie wierzyciela w związku z brakiem zapłaty w terminie. Wniosek o tę rekompensatę powinien nie znaleźć już w pierwszym pozwie związanym ze staraniem o odzyskanie należności. Takie świadczenie pieniężne w formie rekompensaty wynosi:

  • 40 euro – przy wartości świadczenia na poziomie do 5000 złotych,
  • 70 euro – przy świadczeniu o wartości między 5000 złotych a 50 000 złotych,
  • 100 euro – przy świadczeniu równym wartości 50 000 złotych lub ją przekraczającym.

Koszty odzyskiwania należności a rekompensata

Zdarza się jednak, że — szczególnie przy większych wartościach nieuregulowanego świadczenia — wierzyciel poniósł znacznie wyższe koszty odzyskiwania należności niż np. 100 euro. W takim przypadku ma prawo wnioskować o znacznie wyższą rekompensatę. W tym przypadku nie dzieje się to już automatycznie, tylko wiąże się z wykazaniem poniesionych kosztów odzyskiwania, które uwiarygodni zasadność roszczenia ze strony wierzyciela. Również i ta procedura może być połączona z próbą odzyskania należności od dłużnika i rozpatrywana przez sąd jako jedna sprawa. Ważne jest jednak, aby szczegółowo przedstawić wykaz należności przewyższających kwotę rekompensaty wynikającą z założeń ustawy. W tym przypadku mogą to być na przykład faktury od firmy windykacyjnej, obsługa księgowa związana z zadłużeniem itp.  Warto także pamiętać, że kwota rekompensaty (wynikająca z ustawy) dotyczy jednego stosunku prawnego, a więc nie każdej pojedynczej faktury, chyba że wnioskodawca wykaże jasno, że umowa z dłużnikiem miała jedynie charakter ramowy, a kolejne faktury były jednak potwierdzeniem nowych zadań i transakcji handlowych. Świadomość tego, że nie przysługuje ci np. 40 euro od każdej niezapłaconej faktury, ale od całości zobowiązań, może zmienić twoje postrzeganie kwestii zasadności ubiegania się o wyższe roszczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

You may also like

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close